DOORS DXL-skriptejä

Oheiset DOORSin DXL-skriptit eivät ole omaa tuotantoani, vaan kokoelma vapaasti jaettavia hyviksi koettuja skriptejä. Jokaisessa skriptissä on linkki alkuperäiseen julkaisupaikkaan, jos sellainen on tiedossa. DXL-skriptien toimivuus on todennettu osittain DOORS-versioissa 7.1 - 9.5. Osa skripteistä on suoraan DXL-muodossa, osa pakattuna ZIP-muodossa.

Skripti DXL-skripti Kuvaus
Edit link attributes
09.07.2013
    Lataa Skripti joka helpottaa enumeroitujen linkkiattribuuttien muokkaamista. Copyright SoftQA Oy.
Copy views
06.06.2005
    Lataa Kopioi näkymiä DOORS-modulista toiseen. Copyright Galactic Solutions.
Document module and views
11.05.2005
    Lataa DXL-skripti luo raportin valitun modulin attribuuteista, attribuuttityypeistä, enumeroiduista attribuuteista sekä näkymistä. Copyright Beaver Consulting.
Enhanced Export to Excel
25.02.2011
    Lataa DOORSin Excel export-toimintoa laajempi DXL-skripti, jossa on paljon mahdollisuutta säätää ulkoasua. Tuottaa heti käyttövalmiin Excel-taulukon. Copyright Galactic Solutions.
Show all history
11.05.2005
    Lataa Näyttää valitun objektin koko muutoshistorian, myös baseline'sta. Copyright Galactic Solutions.
Build hierarchy
11.05.2005
    Lataa Rakentaa hierarkisen DOORS-dokumentin esim. importoidun tekstin pohjalta käyttäen hierarkiatasoa osoittavaa attribuuttia. Copyright Galactic Solutions.
Ian Alexander Extensions
11.05.2005
    Lataa Paketti sisältää erinomaisen otherFilter.dxl -skriptin, jonka avulla voidaan suodattaa linkitettyjen objektien arvojen perusteella valitussa modulissa. Esim. voidaan suodattaa objektit niihin linkitettyjen testitapauksien Status-attribuutien arvojen perusteella toisessa modulissa. Copyright Ian Alexander.
Link by common atribute
11.05.2005
    Lataa Skriptin avulla voi linkittää objekteja moduleissa valitsemalla atribuutin, jossa pitää olla sama arvo, jotta linkki syntyy. Copyright Janet Ma.

Alavalikko
Submenu